مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی (JSMF) - مقالات آماده انتشار