موسسه آموزش عالی طلوع مهر (JTM) - مقالات آماده انتشار