دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ماتریس اهمیت – عملکرد برای تحلیل تصویر کشور مبدأ (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات ایرانی در عراق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1397

محمدرضا شریف عسکری؛ زینب بزاز


شماره‌های پیشین نشریه