دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی چالش‌های زیست‌بوم جنگلی به شیوه تحلیل لایه‌ای علت‌ها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397


2. ماتریس اهمیت – عملکرد برای تحلیل تصویر کشور مبدأ (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات ایرانی در عراق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1397

محمدرضا شریف عسکری؛ زینب بزاز