دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-146 (دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحات 146-1) 
2. آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و سودآوری در صنعت خودرو

صفحه 25-41

محمدحسن ملکی؛ فاطمه امین مظفری؛ نغمه فرهبد


شماره‌های پیشین نشریه