نویسنده = غلامرضا گودرزی
سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-19

شیرین حاجی قدیری؛ غلامرضا گودرزی


اولویت‌بندی مسائل راهبردی تولید ملی در افق 1404

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 193-218

غلامرضا گودرزی؛ حسین حسینی