نویسنده = ������������ ��������
آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و سودآوری در صنعت خودرو

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 25-41

محمدحسن ملکی؛ فاطمه امین مظفری؛ نغمه فرهبد