نویسنده = احد رضایان قیه‌باشی
سناریوهای آینده زنان در جهان در افق ۲۰۵۰

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 21-43

آنسه غیاثی؛ احد رضایان قیه‌باشی


سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران در افق 2040

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 117-138

زینب زارعی؛ احد رضایان قیه‌باشی


بررسی چالش‌های زیست‌بوم جنگلی به شیوه تحلیل لایه‌ای علت‌ها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 147-192

امیرفرزان هروی؛ نادر زالی؛ احد رضایان قیه‌باشی