کلیدواژه‌ها = رویکرد تکاملی و فناورانه
آینده‌‏پژوهی: دانشی غربی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-79

عبدالرحیم پدرام