کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
مطالعه آینده نگارانه شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد سناریونویسی

دوره 4، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-23

ملیحه موسی نژاد؛ الهام شیردل


بررسی چالش‌های زیست‌بوم جنگلی به شیوه تحلیل لایه‌ای علت‌ها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 147-192

امیرفرزان هروی؛ نادر زالی؛ احد رضایان قیه‌باشی


آینده محتمل و مطلوب تغییرات جمعیتی استان قم طی دوره 1390 تا 1420

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 219-245

حسن عزیزی شب‌بو؛ علی بنایی؛ اعظم نصرتی


شناسایی آینده‌های مشاغل مدیریتی در ایران؛ با روش سناریونویسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-24

غلامرضا جندقی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدفرید بی‌تا


آینده‌‏پژوهی: دانشی غربی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-79

عبدالرحیم پدرام