کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
اولویت‌بندی مسائل راهبردی تولید ملی در افق 1404

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 193-218

غلامرضا گودرزی؛ حسین حسینی


راهبرد پیشرفت اقتصادی با الهام از نهج‌البلاغه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 247-287

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ راضیه داوری کیش؛ مهدی جعفری