کلیدواژه‌ها = روندپژوهی
روند‌های صنعت گردشگری ایران

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 45-73

مسعود سلمانی؛ مهدی احمدیان