کلیدواژه‌ها = فرصت
تحلیل SWOT برای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم‌انداز

دوره 4، شماره 1، آبان 1400، صفحه 115-128

باقر ساروخانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ ام‌البنین گیلان