کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی استراتژیک
تدوین استراتژی‌های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 29-50

ابوالفضل رحیمی‌نژاد سلطانی؛ حسن زارعی متین؛ علی صابری