کلیدواژه‌ها = ارزیابی عاطفی
تحلیل تصویر کشور مبدأ بر اساس ماتریس اهمیت – عملکرد (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان محصولات ایرانی در عراق)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 125-146

محمدرضا شریف‌‌‌عسکری؛ یاسر سبحانی‌فرد؛ زینب بزاز