بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 91-110

ام‌البنین گیلان؛ باقر ساروخانی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت منابع انسانی در شرکت بهشت کویر آریانا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-115

بتول شاه محمدی کماچالی؛ وحید شریفی


سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران

دوره 5، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 111-130

نورالله صالحی اسفیجی؛ مهدی مولایی


تحلیل SWOT برای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم‌انداز

دوره 4، شماره 1، آبان 1400، صفحه 115-128

باقر ساروخانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ ام‌البنین گیلان


سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران در افق 2040

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 117-138

زینب زارعی؛ احد رضایان قیه‌باشی


پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند

دوره 5، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 129-149

مهدی جعفری؛ روح‌اله بنایی؛ سعید نظری سبزواری