راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین مقالات

 مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسندگان باشد و قبلاً در نشریه دیگری (اعم از داخلی یا خارجی) و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده، یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

از محققان و نویسندگان محترم تقاضامند است جهت تسریع در بررسی و انتشار به‌موقع مقالات

نکات زیر را رعایت فرمایند: (در صورت عدم رعایت نکات زیر مقاله به نویسنده بازگردانده خواهد شد)

 خواهشمند است مقالات خود را فقط در فایل قالب‌بندی مجله ارسال فرمایید: فایل مشخصات نویسندگان و فایل اصلی مقاله.

1. فایل مشخصات نویسندگان حتما براساس فایل پیوست تنظیم شود (ترتیب اسامی نویسندگان در این فایل و  بر روی سامانه حتما یکسان باشد).

برای دریافت فایل مشخصات نویسندگان اینجا کلیک نمایید.

 3. فایل اصلی مقاله را براساس فایل قالب‌بندی مجله بدون ذکر نام نویسندگان تنظیم نمایید.

برای دریافت فایل اصلی قالب‌بندی شده مجله اینجا کلیک نمایید.

4. مقاله طولانی نباشد، تعداد صفحات آن بیشتر از20 صفحه نباشد (طبق فایل قالب بندی- حاشیه سفید صفحات از بالا5/5 و پایین 6 و از سمت چپ و راست 4  فاصله بین سطرها 1سانتی متر تنظیم شود،  قلم متن  بی لوتوس 12/5 باشد).

5.ساختار کلی مقاله در فایل اصلی حتماً رعایت شود : (عنوان مقاله، چکیده ، کلید واژگان، مقدمه، بیان مسأله، مبانی نظری، روش تحقیق ، تحلیل داده‌ها/ یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادها، فهرست منابع، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، کلید واژگان انگلیسی).

6.چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین 150 تا 250  واژه (شامل هدف، روش وگردآوری اطلاعات و نتایج تحقیق) همراه با واژگان کلیدی حداقل 3 و حداکثر 5 واژه ضمیمه شود. این واژگان با کاما (،) از یکدیگر جدا شوند.

7.  ارجاع‌های درون‌متنی، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به این صورت ذکر شوند: (نام صاحب ‌اثر، سال انتشار منبع، شماره صفحه) تأکید می‌شود ارجاعات دارای هر سه عنصر نام، تاریخ و شماره صفحه باشد (اسامی تمامی نویسنده‌ها در متن درج شود). ضمن اینکه به زبان اصلی منبع نگارش شوند:

الف) ارجاع به منابع فارسی به صورت فارسی تایپ شود؛ مثال: (الوانی، 1369، ص27)

ب) ارجاع به منابع لاتین به صورت لاتین؛                (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237)

8. برای مشخص‌کردن قسمت‌های مختلف در متن اصلی از کلماتی مانند فصل، بخش، عدد و... استفاده نشود، بلکه برای مشخص‌کردن آن‌ها، تیترها با قلم‌های مختلف استفاده شود.

9. در متن مقاله عبارت‌هایی که بیان­‌کننده خصوصیتی است و نویسنده توجه بیش‌تری را از خواننده طلب می‌کند، مانند اسامی خاص، ماده قانون، ترجمه‌ای از یک عبارت غیر فارسی و یا... با این علامت “” آورده شوند و حتماً معادل لاتین آن پانویس شود.

10.  نقل قول‌های مستقیم با علامت گیومه «» و نقل قول‌های غیر مستقیم از پاراگرافی جدید آغاز شود. بدیهی است در پایان نقل قول‌ها، نشانی بر اساس سیستم درون متنی، آورده خواهد شد (نقل قول‌ها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو عطف می‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بین صفحات اول و آخر علامت – گذاشته می‌شود.

11. همه اعداد داخل متن و جدول‌ها به فارسی نوشته شوند، و برای جداسازی اعداد از ممیز ( / )، مثال: 31/609 .

12. فهرست منابع انتهایی طبق فایل فرمت مجله و به روش APA درج شود.