نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمریکا پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-149]
 • آینده‌نگاری راهبردی بررسی تأثیر ابعاد آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویای سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 21-44]

ا

 • ارزش سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 111-130]
 • استراتژی تمایز بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود: نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-102]
 • افغانستان پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-149]
 • انعطاف‌پذیری بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]

ب

 • بحران آب سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • برنامه‌ریزی سناریو بررسی تأثیر ابعاد آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویای سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 21-44]
 • بهره‌وری بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]

پ

 • پروژه هزاره سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • پول سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 111-130]

ت

 • تشکیل منبع عمومی پول سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 111-130]
 • تغییرات اجتماعی بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 91-110]
 • تغییرات فرهنگی بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 91-110]
 • توسعه پایدار سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

چ

 • چشم‌انداز بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 91-110]
 • چین پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-149]

خ

 • خرم‌آباد شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های مؤثر بر مشارکت دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارها (مورد مطالعه: خرم‌آباد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]

ر

 • رفتار سازمانی بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]
 • رقابت در بازار محصول بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود: نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-102]
 • روند روند‌های صنعت گردشگری ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 45-73]
 • روندپژوهی روند‌های صنعت گردشگری ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 45-73]

س

 • سود بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود: نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-102]
 • سیاست واحد پولی سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 111-130]

ص

 • صنعت گردشگری روند‌های صنعت گردشگری ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 45-73]

ع

 • عقد قرض‌الحسنه سیاست تغییر قانون پولی و بانکی کشور: تغییر یک واحد پول ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 111-130]
 • عملکرد سازمانی تعاملات متقابل فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]

ف

 • فناوری اطلاعات تعاملات متقابل فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]

ق

 • قابلیت‌های پویای سازمانی بررسی تأثیر ابعاد آینده‌نگاری راهبردی بر قابلیت‌های پویای سازمانی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 21-44]
 • قدرت نرم نفوذ علمی دشمن، رویکردها و شیوه‌های مقابله با آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-78]

ک

 • کم‌آبی سناریوهای آینده بحران آب در افق ۲۰۵۰ [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

م

 • مدیریت استراتژیک بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]
 • مدیریت دانش تعاملات متقابل فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]
 • مدیریت سود بررسی رابطه استراتژی تمایز و مدیریت سود: نقش تعدیل‌کننده رقابت در بازار محصول [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 79-102]
 • مدیریت منابع انسانی تعاملات متقابل فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 1-19]
 • مشارکت دانشگاه و صنعت شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های مؤثر بر مشارکت دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارها (مورد مطالعه: خرم‌آباد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 103-127]

ن

 • نفوذ نفوذ علمی دشمن، رویکردها و شیوه‌های مقابله با آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-78]
 • نفوذ علمی نفوذ علمی دشمن، رویکردها و شیوه‌های مقابله با آن [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 45-78]
 • نیروی انسانی بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با بهره‌وری نیروی انسانی با تأکید بر نقش انعطاف‌پذیری رفتار سازمانی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 75-89]

و

 • ویروس کرونا بررسی تأثیر کرونا بر چشم‌انداز سازمان تأمین اجتماعی ایران و تغییرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 91-110]

ه

 • هند پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 129-149]