اولویت‌بندی مسائل راهبردی تولید ملی در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

توجه به مسئله اقتصاد در سند چشم‌انداز اهمیت این موضوع راهبردی را در شرایط حال حاضر کشور تببین می‌کند. چرا که هرکشوری برای پیشرفت خود نیازمند ارکان و پایه‌های مستحکم اقتصادی است. با توجه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده از سوی رهبری و سند چشم‌انداز در افق 1404، اهمیت تولید ملی روشن می‌‌شود. همچنین، برای تحقق سند چشم‌انداز باید به مسائل راهبردی تولید ملی اهتمام شود و بر اساس آن، سیاستگذاری‌های لازم اتخاد شود. در مقاله حاضر سعی شده است با به‌کارگیری روش تحلیل مضمون، مسائل راهبردی تولید ملی که باعث به وفقه درآمدن چرخه تولید شده است، شناسایی شود. طبق نظرسنجی از دو گروه خبرگان صنعتی و استادان دانشگاهی با تکنیک تصمیم‌گیری تاپسیس، مسائل راهبردی تولید ملی اولویت‌بندی شده‌اند. بر اساس نظر خبرگان، مهم‌ترین مشکل تولید، ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی و از نظر استادان، ضعف در صادارت به علت بالابودن هزینه تمام‌شده و پایین‌بودن کیفیت محصولات است. همچنین، طبق خروجی مدل الگوی ساختاری- تفسیری، ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی، ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی و قوانین کار تأمین اجتماعی در بنیادی‌ترین لایه از الگوی ساختاری- تفسیری قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها