درباره نشریه

دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پزوهی، نشریه‌ای با رویکرد علمی - پژوهشی که با رسالت توسعه‌ دانش مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف علمی و کاربردی در کشور، مقاله‌هایی با ماهیت علمی – پژوهشی را در حوزه‌ مدیریت و مرتبط با اهداف و خط‌مشی‌های نشریه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سایت نشریه، ثبت‌نام کرده و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین مقالات، تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب، مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

Email: jsmf@tolouemehr.ac.ir