دوفصلنامه «مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی» متناسب با نیازها و اقتضای زمان و با رویکرد پژوهشی فعالیت خود را در حوزه مدیریت راهبردی و مباحث آینده‌پژوهی آغاز کرده است، و در پی آن، ان‌شاء‌الله با هدف تکمیل رسالت علمی-فرهنگی، به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه‌های مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی است. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم به صورت دوفصلنامه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقه‌مندان قرار داده و در پایگاه‌های داده معتبر کشور نمایه نماید.

 

لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید. مقالات ارسالی بایستی حتماً مطابق با راهنمای خواسته‌شده تدوین گردند و در غیر این صورت به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

لازم است نویسندگان محترم با دقت کامل به ارسال مقاله اقدام کنند، پس از پذیرش اولیه (علمی) مقاله به هیچ عنوان امکان بازپس‌گیری مقاله از جانب نویسنده (گان) وجود ندارد.

زمان انتشار: دوفصلنامه
هزینه داوری: ندارد
هزینه چاپ: ندارد
شیوه داوری: نه داور و نه نویسنده از هویت یکدیگر مطلع نیستند.
حداکثر زمان لازم جهت تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله سه ماه است.
دسترسی به مقالات و استفاده از آن‌ها رایگان است.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1402، صفحه 1-1 

شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های آینده بانکداری فناوری‌محور

صفحه 1-22

سیدهادی عربی؛ محمدحسن ملکی؛ امیدعلی عادلی؛ صفت‌الله قاسمی