راهبرد پیشرفت اقتصادی با الهام از نهج‌البلاغه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

تدوین راهبرد اسلامی پیشرفت اقتصادی سرآغازی برای پیمودن راهی طولانی با عزمی استوار و تلاشی بی­وقفه است. با توجه به اینکه وظایف و اهداف حاکمیت از منظر امیرالمومنین(ع) و فلسفه آن در خدمت به مردم و آخرت خلاصه می‌شود، نظارت و ارزیابی مداوم راهبرد پیشرفت اقتصادی توسط حکمرانان زمینه را برای تحقق پیشرفت اقتصادی و در نهایت، اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند. بنابراین، برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تمرکز بر اصول راهبردی ضروری است. در این راستا سخنان گوهربار امیرالمومنین(ع)، در نهج­البلاغه به دو روش تجزیه‌ای و موضوعی بررسی شده است. طبق سیره عملی امیرالمومنین(ع) عدالت اقتصادی، مدیریت اقتصادی، ترویج و ایجاد فضای علم و دانش برای افزایش میزان کارایی افراد، فقرزادیی و توزیع عادلانه درآمد در به‌منظور رفاه اقتصادی، مدیریت بر سرمایه و اعتدال در تجارت، حکمرانی خوب و ایجاد فضای مناسب برای شکوفایی بخش­های زراعی، صنعت و خدمات از جمله اصول راهبردی است که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی می­توان اعمال کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر دستیابی به اقتصادی مقاوم در برابر فشار، تحریم، خصومت­های شدید و وابستگی متقابل با اقتصاد جهانی است تا با الگوگیری از شیوه حکومتی امیرالمومنین(ع) زمینه مناسب را برای اعمال راهبردهای آن فراهم کند تا در راستای پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به اقتصادی پایدار و در نهایت، قرب الهی گام بردارد.

کلیدواژه‌ها