شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برندهای پوشاک ایرانی از منظر ذی‌نفعان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران

2 . استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برندهای پوشاک ایرانی از منظر ذی‌نفعان است. نوع پژوهش اکتشافی است و روش به صورت توصیفی - پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 15 نفر از صاحبان و نخبگان پوشاک برند ایرانی در شهر تهران بود که به هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و مدل AHP در نرم‌افزار Expert choice استفاده شد. نتیجه حاکی از آن است که 1. عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برندهای پوشاک ایرانی شامل پارچه مرغوب، دوخت، رنگ، طرح و نقش، برش، مواد – متریال، دوام، ماشین‌آلات مدرن، خدمات پس از فروش است؛ 2. از بین برندهای پوشاک مورد مطالعه، برند پوشاک هاکوپیان در ارزش پارچه مرغوب، اپراتور‌های ماهر، برند پوشاک سله بن در ارزش دوخت، طرح و نقش، مواد - متریال، زیپ، طراحان ممتاز، صادرات، برند پوشاک بادی اسپینر در ارزش ثبات رنگ، دکمه و چاله دکمه از امتیاز بالایی برخوردار هستند؛ 3. باارزش‌ترین برند‌های پوشاک ایرانی به ترتیب اولویت سله بن، گارودی، بادی اسپینر، تولیکا، هاکوپیان، سارک، پاتن جامه، ال سی من، هالیدی، ماکسیم، ایران برک، نوین چرم، چرم مشهد، نیکوتن پوش، آر ان اس بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها