سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار ایران در افق 2040

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -گرایش آینده پژوهی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

2 دکتری و پسادکتری آینده پژوهی، دانشگاه تهران، پژوهشگر همکار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

چکیده

تغییر اقلیم یکی از 15 چالش هزاره آینده جهان و تأثیرگذار بر توسعه پایدار و یکی از هفت چالش اصلی ایران است. بزرگترین تهدید زیست‌محیطی امروز جهان، گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی است. اثرات تغییر اقلیم منجر به کمبود آب و غذا، بیماری، بیکاری و مهاجرت، فقر، تنش‌ها در زمینه منابع و بی‌ثباتی در ایران و جهانی می‌شود. از آنجا که تغییرات اقلیم یک تغییر جهانی و پدیده‌‌ای خزنده است و با توجه به اینکه تمام کره زمین درگیر آن است و آثار آن به دلیل تدریجی‌بودن ملموس نیست، اگر اقدام راهبردی برای مقابله با آثار آن انجام نشود در درازمدت مشکل ایجاد خواهد شد. در این پژوهش کیفی با بررسی کلان روندهای تأثیرگذار بر مسیر توسعه پایدار و احصاء پیشران­‌ها و مفروض‌گرفتن سناریوهای چهارگانه جهانی 2040 تغییر اقلیم که توسط مرکز تحقیقات مشترک (JRC)، سرویس علم و دانش کمیسیون اروپا در سال 2021، سناریوهای تغییرات اقلیمی و آینده توسعه پایدار در ایران در افق 2040 باعنوان‌های: 1. سناریو اول: ایران رویایی؛ 2. سناریو دوم: ایران در راه پایداری؛ 3. سناریو سوم: ایران بی­‌ثبات؛ 4. سناریو چهارم: ایران در شرایط سخت، تدوین شد.

کلیدواژه‌ها