دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-138 
تحلیل جایگاه سناریوپردازی در آینده‌نگاری و ارائه چارچوب آینده‌پژوهی و روش‌های کمی و کیفی آن

صفحه 1-27

الهام صدیقی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسن دلیری؛ برایان دی فث؛ سید حامد میرکریمی


تدوین استراتژی‌های توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی

صفحه 29-50

ابوالفضل رحیمی‌نژاد سلطانی؛ حسن زارعی متین؛ علی صابری