مروری بر استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک‌سازی دانش کسب و کار برای توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

دانش منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده‌ صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاهی نا‌ممکن است. امروزه کشورها اهداف توسعه پایدار را حفاظت و بهبود محیط زیست و جامعه معرفی می‌کنند. در نتیجه، سازمان‌ها شروع به ارزش‌گذاری اهمیت محیط سبز کردند، که آن‌ها را به توجه برای طراحی مجدد خود برانگیخت. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مجموعه‌ای از فرایندهای سازمانی برای دستیابی به استراتژی نوآورانه و پایدار با استفاده از سرمایه فکری انسانی به روش مردم نهاد است. این مقاله مفهوم استراتژی اقیانوس سبز را به کمک یک چارچوب تحول کسب و کار معرفی می‌کند که می‌تواند به یک سازمان کمک کند تا از استراتژی‌های قرمز به آبی و از آبی به سبز دست یابد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع کیفی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می‌گیرد دموکراتیک‌سازی دانش از طریق تقویت یادگیری سازمانی به مزیت رقابتی پایدار کمک می‌کند. چنین رویکردی می‌تواند یک سازمان را از طریق یک نوع مدیریت و رهبری جدید به توسعه پایدار برساند که به عنوان یک استراتژی اقیانوس سبز تعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها