شماره‌های پیشین نشریه

دوفصلنامه «مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی» متناسب با نیازها و اقتضای زمان و با رویکرد علمی - پژوهشی فعالیت خود را در حوزه مدیریت راهبردی و مباحث آینده‌پژوهی آغاز کرده است، و در پی آن، إن شاء الله با هدف تکمیل رسالت علمی - فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه‌های مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی است. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم به صورت دوفصلنامه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد و در پایگاه‌های داده  معتبر کشور نمایه کند.

 

لطفاً پیش از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان را مطالعه کنید. مقالات ارسالی حتماً طبق راهنمای خواسته‌شده تدوین شود. در صورتی که براساس راهنمای مذکور تدوین نشده باشد، به نویسنده بازگردانده خواهد شد.

 زمان انتشار: دوفصلنامه

هزینه داوری: ندارد

هزینه چاپ: ندارد

شیوه داوری: نه داور و نه نویسنده از هویت یکدیگر مطلع نیستند.

حداکثر زمان لازم جهت تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله سه ماه است.

دسترسی به مقالات و استفاده از آن‌ها رایگان است. 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-146 (دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحات 146-1) 

2. آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و سودآوری در صنعت خودرو

صفحه 25-41

محمدحسن ملکی؛ فاطمه امین مظفری؛ نغمه فرهبد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه آموزش عالی طلوع مهر