کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه آینده نگارانه شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد سناریونویسی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-23

ملیحه موسی نژاد؛ الهام شیردل


3. بررسی چالش‌های زیست‌بوم جنگلی به شیوه تحلیل لایه‌ای علت‌ها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-192

امیرفرزان هروی؛ نادر زالی؛ احد رضایان قیه‌باشی


4. آینده محتمل و مطلوب تغییرات جمعیتی استان قم طی دوره 1390 تا 1420

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-245

حسن عزیزی شب‌بو؛ علی بنایی؛ اعظم نصرتی


6. شناسایی آینده‌های مشاغل مدیریتی در ایران؛ با روش سناریونویسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

غلامرضا جندقی؛ محمدرضا فتحی؛ محمدفرید بی‌تا


7. آینده‌‏پژوهی: دانشی غربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-79

عبدالرحیم پدرام