دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-146 
آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و سودآوری در صنعت خودرو

صفحه 25-41

محمدحسن ملکی؛ فاطمه امین مظفری؛ نغمه فرهبد