دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، آبان 1400، صفحه 1-156 
تحلیل SWOT برای سازمان تأمین اجتماعی با هدف تدوین چشم‌انداز

صفحه 115-128

باقر ساروخانی؛ سید محمد سیدمیرزایی؛ ام‌البنین گیلان