دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اسفند 1401، صفحه 1-149 
نفوذ علمی دشمن، رویکردها و شیوه‌های مقابله با آن

صفحه 45-78

محمد مهدی‌نژاد نوری؛ مهران کشتکار هرانکی؛ علی عرفانی فر


پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان برای چین و هند

صفحه 129-149

مهدی جعفری؛ روح‌اله بنایی؛ سعید نظری سبزواری